BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Zakładu Rolnego w m. Szwejkówko

Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4  k. p. a. (Dz. U. nr  98 z 2000 roku,  poz. 1071)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne   

(Dz. U. nr  115,  poz. 1229 ze zmianami)

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gospodarstwu Rolnemu Lesław Moritz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia na terenie Zakładu Rolnego w miejscowości Szwejkówko  gmina Orzysz oraz na wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody do stawu znajdującego się na terenie Zakładu.

 

                W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.   Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

 

 

 

Pisz, 2007-08-16                                                                                                                

                                                                                                              STAROSTA

                POWIATU  PISZ

mgr Andrzej Nowicki

 

 

Data powstania: piątek, 17 sie 2007 11:53
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2007 11:57
Data przejścia do archiwum: sobota, 25 sie 2007 09:20
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1466 razy