BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie udzielenia PWiK Sp. z o. o. w Piszu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej wokół studni

Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4  k. p. a. (Dz. U. nr 98 z 2000 roku,  poz. 1071) oraz art. 127 ust. 6 ustawy

 z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne   (Dz. U. nr  115,  poz. 1229 ze zmianami)

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  w Piszu ul. Gdańska 11 pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni wierconych Nr 1A i Nr 2 ujęcia wiejskiego w miejscowości Wiartel gmina Pisz oraz  ustanowienie terenu ochrony bezpośredniej wokół studni nr  1A  i  Nr  2

 

 

                W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.  Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

 

 

 

 

Pisz, 2007-07-19

Z upoważnienia

Starosty Powiatu Piskiego

                                                                                                             Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

inż.  Antoni  Długołęcki

Data powstania: środa, 18 lip 2007 14:26
Data opublikowania: czwartek, 19 lip 2007 09:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sie 2007 07:36
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 1496 razy