BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/6/2007 Dzierzawa nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości położonej przy Pl.Daszyńskiego
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 17.07.2007 r.

     

WYKAZ G.7001/6/2007

     
nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
     
Położenie nieruchomości

miasto Pisz,  Pl. Daszyńskiego,

Numer działki

431 - część

Numer KW

24285

Powierzchnia nieruchomości

    udział 63420/182561 w  powierzchni  4 mstanowiącej część działki nr 431

Opis nieruchomości

   wydzierżawiona nieruchomość przeznaczona jest na ustawienie słupów na których usadowiony będzie budynek, który stanowić będzie nadbudowę ciągu komunikacyjnego łączącego parking usytuowany na działce nr 431 przy Pl. Daszyńskiego z ul. Ratuszową.

Roczna wysokość czynszu za wydzierżawienie 63420/182561 udziału w nieruchomości

150,00 zł + 22% VAT
1.

NierUdział Powiatu Piskiego w nieruchomości objęty niniejszym wykazem przeznaczony jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 148 poz. 2177 z dnia 4 października 2006 r., stanowi teren oznaczony symbolem 6 KDW – droga wewnętrzna (ciąg pieszo - jezdny).
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18 lipca 2007 r. do dnia 07 sierpnia 2007 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: środa, 18 lip 2007 08:58
Data opublikowania: środa, 18 lip 2007 14:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 sie 2007 08:23
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1400 razy