BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Granty rozdanie !

Konkurs Zarządu Powiatu w Piszu rozstrzygnięty!

Zgodnie z Programem Współpracy w roku 2007r. organizacje pozarządowe powiatu piskiego mogły uzyskać wsparcie finansowe na realizację działań w ramach 3 priorytetów:
1. Oświata i wychowanie:
Priorytetowe działanie w roku 2007:
„Mała ojczyzna”- historia i współczesność naszej wspólnoty
2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
Priorytetowe działanie w roku 2007:
„Wierszem i prozą„ - organizacja powiatowego konkursu literackiego
3. Ochrona zdrowia:
Priorytetowe działanie w roku 2007:
Wspieranie zdrowego stylu życia – profilaktyka uzależnień

Do konkursu przystąpiły 4 organizacje z powiatu piskiego.
W dniach 05 i 23.07 b.r. odbyły się posiedzenia Komisji Grantowej oceniającej złożone oferty konkursowe. Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne. W wyniku oceny merytorycznej dofinansowanie otrzymały:

1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowych przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej, ul. Kajki 1, 12-230 Biała Piska.
Nazwa zadania: „Moja mała ojczyzna wczoraj i dziś w obiektywie”.
2. Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej, ul. Kajki 1, 12-230 Biała Piska
Nazwa zadania „Nałogom – nie”
3. Piska Fundacja Rozwoju, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz
Nazwa zadania „Trudno tak… - porozmawiajmy o przeszłości”

Gratulujemy!

Data powstania: piątek, 29 cze 2007 07:33
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2007 07:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2011 09:30
Opublikował(a): Anna Stachelek wydz Edu
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2394 razy