BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu Centrum Rekracyjno - Sportowego w Orzyszu

Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4  k. p. a. (Dz. U. nr  98  z  2000 roku,  poz. 1071)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne   

(Dz. U. nr 115,  poz. 1229 ze zmianami)

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Urzędowi Miejskiemu w Orzyszu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych z terenu Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Orzyszu do zatoki Wierzbińskiej (działka nr 177/4 i 177/6)

oraz wykonanie  wylotu kanalizacji deszczowej.

 

 

 

 

                W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

 

 

 

 

Pisz, 2007-05-22   

Z upoważnienia Starosty Powiatu Piskiego

                                                                                                             Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatowego w Piszu

inż.  Antoni  Długołęcki

Data powstania: wtorek, 22 maj 2007 12:24
Data opublikowania: wtorek, 22 maj 2007 12:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 cze 2007 14:49
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 1384 razy