BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/2-2/2007 sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Białej Piskiej przy ul Sikorskiego 21a - forma bezprzetargowa
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz, dnia 12.04.2007 r.

     

Wykaz G.7001/2-2/2007

     

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
położenie nieruchomości miasto Biała Piska – ul. Sikorskiego 21a
numer księgi wieczystej 25628
numer działki 273/14
powierzchnia nieruchomości 0,1591 ha
opis nieruchomości nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym  (stołówka z kuchnią wraz z wyposażeniem)o powierzchni użytkowej 503,34 m2.
cena nieruchomości
cena wyposażenia

                        218.961,00 zł
                     13.945,00 zł
   Razem:   232.906,00 zł

1.

NierNieruchomość objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałami nr XLIII/270/06 z dnia 30 marca 2006 r. i nr VI/28/07 z 29 marca 2007 r. Rady Powiatu Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

2.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej na rzecz Gminy Biała Piska.

3.

 Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.
a)     
Nieruchomość oznaczona działką nr 273/14 będzie obciążona:
-    służebnością przejścia na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku mieszkalnym usytuowanym na działce nr 273/13,
- służebnością korzystania z pomieszczenia w piwnicy – składu opału na rzecz właściciela – zarządcy lokalu nr 4 (kotłownia) w budynku usytuowanym na działce nr 273/16.

4.

Cena sprzedaży nieruchomości lub jej pierwszą ratę należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 13.04.2007 r. do dnia 04.05.2007 r
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: czwartek, 12 kwi 2007 15:18
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2007 12:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2007 09:08
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1560 razy