BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa pomostu na jez.Bełdany

rozprawa
Nowa strona 1

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne                      ( Dz.U.Nr 115, poz. 1229 ) i art. 61§ 1 i 4, art. 89 i 90 k.p.a ( Dz.U.Nr 98 z 2000 r, poz.1071)  Wydział Rolnictwa , Leśnictwa , Rybactwa Śródlądowego , Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu            

                                                                    

                                                   

Podaje do publicznej wiadomości informację o :

 

wszczęciu postępowania administracyjnego

 

w sprawie wydania decyzji wodno – prawnej odnośnie inwestycji polegającej na:

 

wykonanie pomostu drewnianego i ostoi dla łodzi na jez. Bełdany dz. nr 42/3 w miejscowości Iznota- Kamień ,przy dz.Nr 39/18 , gm. Ruciane-Nida. 

 

 

            W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją ( operat wodnoprawny ) oraz mogą składać  uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Wydziału Rolnictwa , Leśnictwa , Rybactwa Śródlądowego , Ochrony Środowika i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu , ul. Warszawska 5 .

            Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte .

            Niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia należy zwrócić do tut. Starostwa .

 

 

Pisz, dn. 23.03.2007r.

 

 

 

..................................................................................

                                                                                                                                           ( podpis )

 

 

Obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach :

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

........................................................................                                                                        ..................................................................................

                             ( data )                                                                                                                                        ( podpis )               

Data powstania: poniedziałek, 26 mar 2007 12:55
Data opublikowania: czwartek, 29 mar 2007 13:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 cze 2007 14:40
Opublikował(a): Bożena Ziółkowska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 2435 razy