BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Informacja z otwarcia ofert

Dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach informuje, że 7 listopada 2006 r o godzinie 13:10 nastąpiło otwarcie ofert:"Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na zakup komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym MS Windows XP Professional PL i notebook'a z systemem operacyjnym MS Windows XP Home Edition PL.


Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę, która zdobyła największą ilość punktów w kryterium CENA 100%. Firma złożyła komplet dokumentów wymaganych przez Zamawiającego i spełniła wszystkie wymogi stawiane Wykonawcy.

 

COMPLAND
Sklep komputerowy
Bartłomiej Witka
ul. Kościuszki 10
12-200 Pisz


Cena oferty brutto
8 920,99 zł.

Data powstania: środa, 8 lis 2006 23:05
Data opublikowania: środa, 8 lis 2006 23:26
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 31530 razy