BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7001/10-3/2006 Przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym położonym w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego 21
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 08.11.2006 r.

     

Ogłoszenie G.7001/10-3/2006

     

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

     
I. Położenie nieruchomości miasto Biała Piska – ul. Sikorskiego 21
    Numer księgi wieczystej 25628
    Numer działki 273/13
    Powierzchnia nieruchomości 0,1566 ha
     
1. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 79,60 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 71/1000,
   cena nieruchomości 28.972,00 zł

   wadium

  2.900,00 zł
     
2. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 37,20 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 33/1000,
   cena nieruchomości 14.787,00 zł
   wadium   1.470,00 zł
     
3. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 41,00 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 16.298,00 zł
   wadium   1.610,00 zł
     
4. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 41,00 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 17.413,00 zł
   wadium   1.700,00 zł
     
5. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 41,00 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki  częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 17.413,00 zł
   wadium   1.720,00 zł
     
6. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 10 o pow. użytkowej 57,60 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 51/1000,
   cena nieruchomości 21.565,00 zł
   wadium   2.200,00 zł
     
7. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 14 o pow. użytkowej 79,60 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 71/1000,
   cena nieruchomości 27.167,00 zł
   wadium   2.710,00 zł
     
8. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 15 o pow. użytkowej 58,80 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 52/1000,
   cena nieruchomości 20.522,00 zł
   wadium   2.000,00 zł
     
9. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 16 o pow. użytkowej 37,20 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 33/1000,
   cena nieruchomości 13.084,00 zł
   wadium   1.310,00 zł
     
10. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 17 o pow. użytkowej 41,00 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 14.421,00 zł
   wadium   1.450,00 zł
     
11. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 18 o pow. użytkowej 41,00 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 16.484,00 zł
   wadium   1.650,00 zł
     
12. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 19 o pow. użytkowej 41,00 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 16.484,00 zł
   wadium   1.670,00
     
13. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 20 o pow. użytkowej 79,20 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 70/1000,
   cena nieruchomości 27.031,00 zł
   wadium   2.700,00 zł
     
1. Przetarg rozpocznie się w dniu 08.12.2006 r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w niniejszym ogłoszeniu.
2. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 06.12.2006 r. wraz z podaniem numeru lokalu, na który wadium zostało wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840  0015 0002.
3. Osoby, które nabędą lokal, własnym kosztem i staraniem dokonają podłączenia do mediów oraz przebudują ścianki działowe w lokalu zgodnie z opracowanym projektem.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
5. Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu w BS Ruciane Nida Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
6.

 Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

7.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

8.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

9.

W razie nie stawienie się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: środa, 8 lis 2006 10:40
Data opublikowania: środa, 8 lis 2006 15:21
Data przejścia do archiwum: środa, 13 gru 2006 08:56
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2719 razy