BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/10-3/2006 Sprzedaż lokali mieszkalnych

Sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalnym, położonym w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego 21
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 27.09.2006 r.

     

Wykaz G.7001/10-3/2006

     

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
I. Położenie nieruchomości   miasto Biała Piska – ul. Sikorskiego 21
   Numer księgi wieczystej 25628
   Numer działki 273/13
   Powierzchnia nieruchomości 0,1566 ha
     
1. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej   79,60 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 71/1000,
   cena nieruchomości 28.972,00 zł
     
2. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej   58,80 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 52/1000.
   cena nieruchomości 23.187,00 zł
     
3. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej   37,20 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 33/1000,
   cena nieruchomości 14.787,00 zł
4. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej   41,00 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 16.298,00 zł
     
5. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej   41,00 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 17.413,00 zł
     
6. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej   41,00 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 17.413,00 zł
     
7. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej    58,80 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 52/1000,
   cena nieruchomości 23.187,00 zł
     
8. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej   58,80 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 52/1000,
   cena nieruchomości 23.640,00 zł
     
9. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 10 o pow. użytkowej 57,60 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział          w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 51/1000,
   cena nieruchomości 21.565,00 zł
     
10. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 12 o pow. użytkowej 41,00 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego,. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 18.658,00 zł
     
11. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 13 o pow. użytkowej 79,20 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział         w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 70/1000,
   cena nieruchomości 31.232,00 zł
     
12. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 14 o pow. użytkowej 79,60 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 71/1000,
   cena nieruchomości 27.167,00 zł
     
13. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 15 o pow. użytkowej 58,80 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 52/1000,
   cena nieruchomości 20.522,00 zł
     
14. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 16 o pow. użytkowej 37,20 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 33/1000,
   cena nieruchomości 13.084,00 zł
     
15. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 17 o pow. użytkowej 41,00 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 14.421,00 zł
     
16. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 18 o pow. użytkowej 41,00 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości 16.484,00 zł
     
17. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 19 o pow. użytkowej 41,00 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 37/1000,
   cena nieruchomości   16.484,00 zł
     
18. Opis nieruchomości   nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 20 o pow. użytkowej 79,20 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 70/1000,
   cena nieruchomości   27.031,00 zł
     
1.

NierNieruchomość objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą nr XLIII/270/06 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2006 r. została przeznaczona do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego, nieograniczonego
3.

Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
5. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 07.11.2006 r.
6.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 27.09.2006 r. do dnia 17.10.2006 r.

     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: czwartek, 28 wrz 2006 07:55
Data opublikowania: czwartek, 28 wrz 2006 08:55
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lis 2006 10:27
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1600 razy