BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/9/2006 nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi przeznaczonych do sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomści zabudowanych boksami garażowymi, położonymi w mieście Pisz przy ul. Sikorskiego.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 07.09.2006 r.

     

Wykaz G.7001/12/2006

     

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
 położenie nieruchomości obręb Kaliszki gmina Biała Piska
 numer księgi wieczystej 21022
 numer działki 5/33
 powierzchnia nieruchomości 0,3765 ha
 cena rocznego czynszu dzierżawnego 451,20 zł + 22% VAT
 opis nieruchomości nieruchomość niezabudowana.
     
1.

Nieruchomość objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą nr 212/33/2002 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 5 listopada 2002 r. została przeznaczona do wydzierżawienia.

2.

Wydzierżawienie w/w nieruchomości nastąpi na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

3.

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lata.

4.

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

5. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia  08.09.2006 r. do dnia 29.09.2006 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: piątek, 8 wrz 2006 09:11
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2006 10:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 paź 2006 18:10
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1640 razy