BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/10-2/2006 Sprzedaż lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym

Sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 25.08.2006 r.

     

Wykaz G.7001/10-2/2006

     

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
Położenie nieruchomości miasto Biała Piska – ul. Sikorskiego
Numer księgi wieczystej 25628
     
-) numer działki 273/16
   powierzchnia działki 0,0645 ha
   opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej   63,39 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, składający się z jednego pokoju, korytarza z przeznaczeniem na kuchnię, przedpokoju, łazienki z wc. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 154/1000,
   cena nieruchomości 24.186,00 zł
     
-) numer działki 273/14
   powierzchnia działki 0,1591 ha
   opis nieruchomości nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym  (stołówka z kuchnią wraz z wyposażeniem) o powierzchni użytkowej 503,34 m2.

    cena nieruchomości
    cena wyposażenia

                        218.961,00 zł
                   13.945,00 zł
 Razem:   232.906,00 zł                      

     
1.

NierNieruchomość objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą nr XLIII/270/06 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2006 r. została przeznaczona do sprzedaży.

2.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego, nieograniczonego.

3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.
a)
     Nieruchomość oznaczona działką nr 273/16 będzie obciążona służebnością przejścia na rzecz właściciela lokalu
       mieszkalnego nr 11 położonego w budynku mieszkalnym usytuowanym na działce nr 273/13.
b)        Nieruchomość oznaczona działką nr 273/14 będzie obciążona:
     
 -  służebnością przejścia na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku mieszkalnym
          usytuowanym na działce nr 273/13,
     
 - służebnością korzystania z pomieszczenia w piwnicy – składu opału na rzecz właściciela – zarządcy lokalu
          nr 4 (kotłownia) w budynku usytuowanym na działce nr 273/16.
4.

Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

5. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 11.10.2006 r.
6.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 28.08.2006 r. do dnia 18.09.2006 r.

     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: poniedziałek, 28 sie 2006 09:20
Data opublikowania: środa, 30 sie 2006 08:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 paź 2006 10:56
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1634 razy