BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Komisji Konkursowej

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Nowa strona 1

 

                                       Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Piszu

       informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  konkursowego

             na   stanowisko  głównego  księgowego  PZD  Pisz  wybrana   została

                                         Pani   Danuta  Poreda  ,  zam.  Jeże

      Uzasadnienie  dokonanego  wyboru :

-          spełniła  kryteria  określone  w  ogłoszeniu  o  konkursie,  co  zostało  stwierdzone

       w  I  Etapie  Konkursu,

-          w  wyniku  przeprowadzonej  rozmowy  kwalifikacyjnej -  II  Etap  Konkursu  -

stwierdzono , że  jest  osobą  gwarantującą  prawidłowe  wykonywanie 

obowiązków  głównego  księgowego.

Data powstania: wtorek, 20 cze 2006 08:50
Data opublikowania: wtorek, 20 cze 2006 08:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 cze 2007 08:52
Opublikował(a): Leszek Skolimowski
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 2115 razy