BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

G.7011/4/2006

sprzedaż nieruchomosci Skarbu Państwa
STAROSTWO POWIATOWE              w Piszu
     
     

STAROSTWO POWIATOWE
               w Piszu

Pisz dnia 22.05.2006 r.

     

Wykaz G.7011/4/2006

     
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).
     
I. Położenie nieruchomości obręb Maldanin, gmina Pisz miejscowość Imionek
   Numer działki 199
   Powierzchnia działki 0,2019 ha
   Numer księgi wieczystej 1400
   Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 71.670 zł + 22% VAT
   Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana  budynkami rekreacyjnymi. W studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pisz działka leży na terenie o przeznaczeniu turystycznym.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla jej użytkownika wieczystego.
2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia  umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
4. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 22.05.2006r. do dnia 12.06.2006 r.
     
     
 

S T A R O S T A

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: poniedziałek, 22 maj 2006 11:24
Data opublikowania: poniedziałek, 22 maj 2006 11:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 cze 2006 09:16
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1654 razy