BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie - pozwolenie na budowę obory do 48 DJP w Nowych Gutach gm. Orzysz

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

       w Piszu

          Wydział

Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

                                                       Na podstawie art. 31-32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obory bezściołowej do 48 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę zlokalizowanej na działce nr geod. 254/9 we wsi Nowe Guty gmina Orzysz.

                                  W związku z powyższym informujemy o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, które znajdują się w pokoju nr 3E tut. Starostwa w Piszu przy ul. Warszawskiej 5 i wypowiedzenia się w formie wniosków, uwag czy zastrzeżeń w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

                                 

 

 

Pisz, dnia 28 marca 2006r.

                 

            Z up. Starosty

              inż. Jerzy Maślanik

               Naczelnik Wydziału

               Zagospodarowania

       Przestrzennego i Budownictwa

Data powstania: wtorek, 28 mar 2006 09:21
Data opublikowania: wtorek, 28 mar 2006 09:36
Data przejścia do archiwum: środa, 19 kwi 2006 13:21
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Jerzy Maślanik
Artykuł był czytany: 2009 razy