BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/1/2005 - przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Piszu przy ul. Sienkiewicza
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 26.01.2006 r.

     

Wykaz G.7001/1/2005

     

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
 -) położenie nieruchomości m. Pisz 2 ul. Sienkiewicza 4
    numer działki 267/14
    powierzchnia działki 0,2882 ha
    numer księgi wieczystej 27785
    cena nieruchomości 15.200,00 zł
    opis nieruchomości

nieruchomość lokalowa - lokal użytkowy nr 30A o powierzchni użytkowej 15,20 m2 usytuowany na I piętrze budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego pomieszczenia (gabinet  stomatologiczny). Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 14/1000.

     
1.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z uchwałą Nr XX/122/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 czerwca 2004 r. została przeznaczona do sprzedaży. Forma sprzedaży -  przetarg ustny nieograniczony.

2.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3. Nabywca uiści należność najpóźniej przed dniem zawarcia umowy notarialnej na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Banku Spółdzielczym Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
4. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia  27.01.2006 r. do dnia 17.02.2006 r.
     
     
 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: piątek, 27 sty 2006 12:20
Data opublikowania: piątek, 27 sty 2006 12:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lut 2006 10:06
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1758 razy