BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

Nowa strona 1

Pisz, dnia 6 grudnia 2005r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/8/2005

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że procedura zamówienia publicznego przeprowadzona w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia była usługa związaną z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących położonego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15”, została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 ze zm.).  W wyznaczonym terminie na składanie ofert do dnia 2 grudnia 2005r. do godz. 1000 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

                                                                                                       

                                                                                                            Przewodniczący Zarządu

                                                                                                        Jacek Zarzecki

Data powstania: wtorek, 6 gru 2005 11:29
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 gru 2005 12:11
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1242 razy