BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Drygały gmina Biała Piska

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

       w Piszu

          Wydział

Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

                                                       Na podstawie art. 31-32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej Telefonii Cyfrowej sieci ERA nr 24592 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce nr geod. 122 w miejscowości Drygały ul. Zielona gmina Biała Piska, której inwestorem jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie.

                                  W związku z powyższym informujemy o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, które znajdują się w pokoju nr 3E tut. Starostwa w Piszu przy  ul. Warszawskiej 5 i wypowiedzenia się w formie wniosków, uwag czy zastrzeżeń w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

                                 

 

 

Pisz, dnia 03 października 2005r.

                 

             Z up. Starosty

               inż. Jerzy Maślanik

               Naczelnik Wydziału

               Zagospodarowania

       Przestrzennego i Budownictwa

Data powstania: poniedziałek, 3 paź 2005 13:36
Data opublikowania: poniedziałek, 3 paź 2005 13:42
Data przejścia do archiwum: środa, 26 paź 2005 10:08
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Jerzy Maślanik
Artykuł był czytany: 1897 razy