BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/3/2005 - sprzedaż nieruchomosci

Sprzedaż nieruchomości położonych w obr. miasta Biała Piska, Bełcząc i Szkody
ZARZĄD POWIATU w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
w Piszu

Pisz dnia 20.09.2005 r.

     

Wykaz G.7001/3/2005

     

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
I. Położenie nieruchomości obręb Szkody gmina Biała Piska
   Numer księgi wieczystej 21021
       
   - Numer działki 242/5
     Powierzchnia nieruchomości 8,1523 ha
     Cena nieruchomości 61.697,- zł.
     Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R IVa – 2,1924 ha, R IVb – 4,7504 ha, R V – 1,0122 ha, N – 0,1973 ha.
      

 

   - Numer działki   242/6
     Powierzchnia nieruchomości 7,5524 ha
     Cena nieruchomości

58.622,- zł.
     Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R IIIa – 0,9778 ha, R IIIb – 0,2641 ha, R IVa – 5,6115 ha, R IVb – 0,1071 ha, R V – 0,5919 ha.
     
   - Numer działki 242/7
     Powierzchnia nieruchomości  5,9375 ha
     Cena nieruchomości 46.372,- zł.
     Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R IIIa – 0,6302 ha, R IIIb – 3,2086 ha, R IVa – 2,0987 ha.
     
   - Numer działki 242/8
     Powierzchnia nieruchomości 4,9904 ha
     Cena nieruchomości 38.975,- zł.
     Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R IIIa – 0,7917 ha, R IIIb – 1,0985 ha, R IVa – 2,9708 ha, R V – 0,1294 ha.
     
   - Numer działki 242/9
     Powierzchnia nieruchomości 4,9199 ha
     Cena nieruchomości 38.424,- zł.
     Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R IIIa – 1,4160 ha, R IVa – 3,1188 ha, R V 0,1544 ha, Ł IV – 0,2307 ha.
     
   - Numer działki 242/10
     Powierzchnia nieruchomości 5,5469 ha
     Cena nieruchomości 43.321,- zł.
     Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R IIIa – 1,4807 ha, R IVa – 3,7260 ha, Ł IV – 0,3402 ha.
     
   - Numer działki 242/11
     Powierzchnia nieruchomości 5,6537 ha
     Cena nieruchomości 43.884,- zł.
     Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R IIIa – 0,2236 ha, R IVa – 5,1700 ha, R IVb – 0,2601 ha.
     
   - Numer działki 242/12
     Powierzchnia nieruchomości 8,5163 ha
     Cena nieruchomości 65.686,- zł.
     Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R IIIa – 0,4721 ha, R IVa – 5,5222 ha, R IVb – 2,5220 ha.
     
   - Numer działki 242/13
     Powierzchnia nieruchomości 9,6159 ha
     Cena nieruchomości 71.369,- zł.
     Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R IIIa – 0,1814 ha, R IVa – 7,0644 ha, R IVb – 0,6077 ha, R V – 1,2374 ha, Ps IV – 0,2862 ha, Ps V – 0,1872 ha, Ls IV – 0,0516 ha.
     
II. Położenie nieruchomości obręb Bełcząc gmina Biała Piska
     Numer księgi wieczystej 21020
     
   - Numer działki 47/2
     Powierzchnia nieruchomości 3,9210 ha
     Cena nieruchomości 30.156,- zł.
     Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R IVa – 2,5460 ha, Ps IV – 0,1124 ha, Ps V – 0,4451 ha, Lz/R IVa – 0,8175 ha.
     
   - Numer działki 47/3
     Powierzchnia nieruchomości 2,9914 ha
     Cena nieruchomości 21.768,- zł.
     Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R IVa – 0,5667 ha, Ł IV – 2,1257 ha, Ps V – 0,2564 ha, W/Ł IV – 0,0426 ha.
     
III. Położenie nieruchomości obręb miasto Biała Piska
     Numer księgi wieczystej 25834
     
    - Numer działki 274/3
      Powierzchnia nieruchomości 3,8146 ha
      Cena nieruchomości 34.049,- zł.
      Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: R IVa – 2,2540 ha, R IVb – 1,1730 ha, R V – 0,3876 ha.
     
1.

Nieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/211/05 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2005 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.

2. Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego do osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie miasta i gminy Biała Piska i zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta i gminy Biała Piska.
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi na w formie aktu notarialnego.
4. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
5. Nabywca winien się liczyć ze skutkami (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
6. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
7. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie   o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 02.11.2005 r.
8. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 21.09.2005 r. do dnia 12.10.2005 r.
     
 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 

Powiatu Pisz

 

mgr Zbigniew Włodkowski

 
Data powstania: środa, 21 wrz 2005 14:42
Data opublikowania: środa, 21 wrz 2005 15:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 paź 2005 07:40
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1724 razy