BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Nowa strona 1
     

Pisz, 09.09.2005 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie : „Kurs przedsiębiorczości” 

 

Wybrano ofertę złożoną przez firmę :

Placówka Kształcenia Zawodowego

10-516 Olsztyn,  Pl. J. Bema 1c

 

Cena oferty : 875,83 zł /słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 83/100/ za przeszkolenie 1 osoby.

     
Data powstania: piątek, 9 wrz 2005 14:06
Data opublikowania: piątek, 9 wrz 2005 14:10
Data przejścia do archiwum: środa, 21 wrz 2005 14:41
Opublikował(a): Rafał Wierzbicki
Zaakceptował(a): Rafał Wierzbicki
Artykuł był czytany: 1691 razy