BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o przetargu - Or.2613.2.3.2020

Ogłoszony pisemny przetarg nieograniczony dotyczy sprzedaży samochodu osobowego KIA Optima 1,7 CRDi, rok produkcji 2012.

Obwieszczenie o przetargu


1. Nazwa i siedziba sprzedawcy oraz miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1
2. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w siedzibie sprzedawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14.00 w terminie do 27 września 2020r., po uprzednio uzgodnionym terminie z Jackiem Tyszkiewiczem, tel. 533-333-087.
3. Ogłoszony pisemny przetarg nieograniczony dotyczy sprzedaży samochodu osobowego KIA Optima 1,7 CRDi, rok produkcji 2012.
4. Cena wywoławcza 25 000zł. Wysokość wadium 2500 zł. 
5. Wadium należy wpłacić do dnia 28 września 2020 r. na konto 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002 z dopiskiem: Wadium – Przetarg dot. sprzedaży samochodu.
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
7. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyla się od zawarcia umowy.
8. Termin składania ofert - 28 września 2020 r. godz. 10:00. 

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 wrz 2020 14:33
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2020 14:39
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 23 razy