BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Budowa linii kablowej nN*0,4kV wraz z złączami

Informacja

o dokonaniu zgłoszenia

 

WZB.6743.I.12.2020

 

                               Zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) informuję, że 23 marca 2020 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące

budowy linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami zlokaliozwanej na Dz. 35, 38/48, 38/47, 38/36, 38/35, 38/25, 38/51, 38/52, 44/4, 44/3, 44/2 obręb Zdory, gm. Pisz.

Data powstania: czwartek, 26 mar 2020 12:40
Data opublikowania: czwartek, 26 mar 2020 13:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 kwi 2020 07:10
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 119 razy