BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Budowa linii kablowej

Informacja

o dokonanym zgłoszeniu

 

WZB.6743.I.10.2020

 

                                Zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) informuję, że 18 marca 2020 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące

budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN- 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi – ETAP II, zlokalizowanych na Dz. 189/2, 190, 191/1, 193/12, 193/16, 193/38, 193/42, 194, 230/6, 231/18, 232/1, 264/5, 264/7, 264/17, 265/9, 288/10 Biała Piska

Data powstania: czwartek, 19 mar 2020 09:42
Data opublikowania: czwartek, 19 mar 2020 10:19
Data przejścia do archiwum: środa, 22 kwi 2020 08:42
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 115 razy