BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.41.2019

 

                              Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) informuję, że 27 grudnia 2019 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Pisz dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na Dz. 1129/74, 1129/35, 1129/36, 1129/62, 1877, 1460/1 obręb Pisz 1.

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: poniedziałek, 20 sty 2020 09:26
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sty 2020 10:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lut 2020 10:10
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 54 razy