BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Stacja bazowa telefonii komórkowej P4

Informacja

o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

 

WZB.6740.14.2020

 

                             Na podstawie art. 34a- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia sie  o wydaniu w dniu 16 stycznia 2020 r. przez Starostę Piskiego decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 zlokalizowanej na działce nr geod. 428 położonej w m. Klusy w obrębie 0016 Ogródek, gm. Orzysz.

                                    W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji i zgromadzoną dokumantacją  w wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pokój 16 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: czwartek, 16 sty 2020 10:10
Data opublikowania: czwartek, 16 sty 2020 10:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 lut 2020 07:53
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 66 razy