BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu poszukuje chętnych osób do pracy na stanowisko głównego księgowego

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu poszukuje chętnych osób do pracy na stanowisko głównego księgowego. Zakres obowiązków obejmuje prowadzenie gospodarki finansowej jednostki oraz powiatowych szkół i placówek oświatowych, w szczególności: prowadzenia rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych o finansowych.

Praca na czas zastępstwa usprawiedliwionej nieobecności głównego księgowego - pracownika ZEAS Pisz.

Więcej informacji pod nr tel. 87 425-47-54