BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe ROŚ.272.4.2019

Przedmiot zamówienia - usługa (geologiczna) polegająca na udziale w przeprowadzeniu kontroli terenowej na pięciu żwirowniach posiadających koncesję Starosty Piskiego pod względem zgodności prowadzonej działalności z wydaną koncesją oraz przepisami prawa, a także udziale w sporządzeniu protokołów z kontroli i sporządzenie ewentualnych zaleceń pokontrolnych.
Pliki do pobrania: