BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konsultacji Programu Współpracy na 2020 rok

INFORMACJA

STAROSTY PISKIEGO

z dn. 4 października 2019 r.

dotycząca wyników konsultacji „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.

  1. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI
  • Przedmiotem konsultacji było wyrażenie uwag i opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.”
  • Osobami uprawnionymi do zgłaszania uwag i opinii byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.).
  • Konsultacje trwały od 27 września do 3 października 2019 r.
  1. PRZEBIEG I WYNIKI KONSULTACJI
  • Konsultacje polegały na możliwości zapoznania się z projektem „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020” oraz zgłoszenia uwag i opinii do tegoż programu poprzez wypełnienie formularza będącego załącznikiem do informacji Starosty o trwających konsultacjach.
  • Informacja Starosty o trwających konsultacjach wraz z projektem Programu oraz formularzem została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Piszu. Ww. dokumenty zostały również przesłane do Przewodniczącej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego. Projekt programu dostępny był do wglądu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w Wydziale Promocji, która to informacja również zawarta była w ogłoszeniu o konsultacjach.
  • W terminie wyznaczonym na konsultacje żadne uwagi ani opinie na temat projektu Programu nie wpłynęły do Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu merytorycznie odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji projektu Programu.

Mając powyższe na uwadze, uznaje się za zasadne przyjęcie projektu Programu przez Zarząd Powiatu w Piszu i skierowanie go pod obrady Rady Powiatu Piskiego.

Wicestarosta Piski /-/ Marek Wysocki

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 paź 2019 09:10
Data opublikowania: piątek, 4 paź 2019 09:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 mar 2020 11:48
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 370 razy