BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV Dz. 73/2, 53, 56, 73/4, 81, 99/1, 99/3, 99/6 obręb Łysonie gm. Pisz

WZB.6743.I.19.2019

 

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) indormuję, że 22 lipca 2019 r., wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV
Dz. 73/2, 53, 56, 73/4, 81, 99/1, 99/3, 99/6 obręb Łysonie gm. Pisz

 

Sporządził. Tomasz Kakowski tel. (087) 425 46 71

Data powstania: wtorek, 23 lip 2019 13:22
Data opublikowania: wtorek, 23 lip 2019 13:33
Data przejścia do archiwum: niedziela, 1 wrz 2019 07:43
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 271 razy