BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA

 

Wydziały oraz Samodzielne Stanowiska

Lp. Wydział Nr pokoju Telefon Naczelnik/Kierownik
1. Organizacyjny Nr 22 087 425-46-90 Sekretarz Powiatu - Edyta Polak
2. Finansowy Nr 44 087 425-47-70 Skarbnik Powiatu - Barbara Koprowska
3. Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Nr 36 087 425-47-60 Beata Sokołowska
4. Zarządzania Kryzysowego Nr 0.15 087 425 47 30 Tadeusz Wysocki
5. Biuro Rady Powiatu Nr 46 087 425-46-54 Sekretarz Powiatu - Edyta Polak
6. Samodzielne Stanowisko Pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów Nr 49 087 425 46 52 Krzysztof Marszeniuk
7. Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych Nr 015 087 425 47 30 Tadeusz Wysocki
8. Pracownicy Obsługi Prawnej Nr 49 087 425 46 56 Tomasz Czepułkowski
9. Komunikacji i Transportu Nr 11 087 425-47-10 Leszek Bogdanowicz
10. Geodezji, Kartografii i Katastru Nr 4 087 425 46 60 Dorota Płochocka-Siejwa
11. Gospodarki Nieruchomościami Nr 7 087 425 46 69 Tomasz Borucki
12. Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Nr 13 087 425-46-70 Beata Dębińska
13. Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 21 087 425-46-80 Sylwia Piotrowska
14. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. kontroli i audytu wewnętrznego Nr 39 087 425 47 71 Katarzyna Bochniak - Janczewska
Agnieszka Bodzan

 

Data powstania: piątek, 27 cze 2003 12:48
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 12:48
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 37368 razy