BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Opinia o możliwości spłaty kredytu w wysokości 4.000.000 zł przez Powiat Piski na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

środa, 28 paź 2015 12:53
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-422/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu w wysokości 4.000.000 zł przez Powiat Piski na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Czytaj całość