BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu

środa, 14 lis 2012 08:28
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-569/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu w wysokości 2.200.000 zł przez Powiat Piski na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Czytaj całość