BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XLII/241/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r.

poniedziałek, 30 sie 2010 12:39
UCHWAŁA NR XLII/241/10 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
Czytaj całość

Uchwała nr XLIII/247/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2010 r.

piątek, 1 paź 2010 10:19
Uchwała nr XLIII/247/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/243/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
Czytaj całość