BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XLV/292/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r.

środa, 5 lip 2006 13:27
UCHWAŁA NR XLV/292/06 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
Czytaj całość